Datuk Dr. Mohd Daud Bakar

Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia & Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Sheikh Esam Ishaq

Penasihat Shariah, Bahrain

Prof Dr. Engku Rabiah Adawiah

Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Younes Soualhi

Pengerusi, Jawatankuasa Syariah Munic Re Retakaful

 

Ustaz Muhd Ramadhan Fitri Elias

Ketua Jabatan Pengurusan Syariah, Maybank Islamic

Ustaz Ahmad Mukarrami Ab Mumin

Ketua Jabatan Syariah, RHB Islamic Bank

Prof. Dr. Joni Tamkin Borhan

Ahli Jawatankuasa Syariah RHB Islamic

Prof Madya Dr Aznan Hasan

Pengerusi Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic dan Ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

 

Ustaz Ahmad Suhaim

iKetua Pegawai Syariah Hong Leong Islamic

 

Prof Madya Dr. Rusni Binti Hassan

Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia

Azman Mohd NorProf Madya Dr. Azman Mohd Noor

Pengerusi, Jawatankuasa Syariah AmMetlife Takaful

Prof Dr. Mohamad Akram Laldin

Pengarah Eksekutif, International Shariah Research Academy (ISRA)

Ustaz Burhanuddin Lukman

Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia

Dr. Asmak Ab Rahman

Ahli Jawatankuasa Syariah Hong Leong MSIG Takaful